Bartošovice

Bc. Dušan Jalůvka

<dusan.jaluvka@gmail.com>

1. Úvodník

Dobrý den, tímto krátkým průvodcem bych Vás chtěl provést mou rodnou obcí Bartošovice. Jsou místa, na kterých jsem byl už nespočetněkrát, ale najdou se i takové, na kterých jsem ještě třeba ani nebyl. Proto bych chtěl v tomto průvodci popsat dva nedávné výlety po okolí obce a ukázat z nich pár fotografií.

Nejprve připomenu pár informací o obci a historii obce samotné. Dále popíši památky, kvůli kterým se vyplatí do této malé vesničky přijet. V další kapitole poradím, kde se dá kulturně vyřádit a potom bude následovat takové vyprávění o dvou výletech do okolí Bartošovic. Na konci pak uvedu několik informací o mě jakožto autorovi tohoto „dílka“.

Přeji příjemné čtení a doufám, že se alespoň někteří po shlédnutí této prezentace přijedou podívat k nám do Bartošovic.

2. O obci Bartošovice

Obec Bartošovice se nachází v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka. Pro přírodovědné pozoruhodnosti byla údolní niva Odry vyhlášena Chráněnou krajinnou oblastí Poodří, která se rozprostírá v Moravské bráně. Bartošovice leží 13 km severovýchodně od Nového Jičína. První písemné zmínky jsou z roku 1240, v zemských deskách je obec uváděná na konci 14. století. V současné době má obec 2 části ‐ Bartošovice a od roku 1976 také Hukovice a celkem zde žije 1612 obyvatel. Díky CHKO Poodří jsou zde možnosti vycházek, cyklistických vyjížděk do přírody a vzhledem k historii obce také mnoho historických a kulturních zajímavostí.

Pohled na kostel v době poválečné.

Kostel - minulost

 

Pohled na kostel v době současné

Kostel - současnost

Zdroj: oficiální stránky Bartošovic

3. Památky

V obci je možné nalézt několik památek, které mají zajímavou historii. Za zmínku stojí kostel, zámek, stanice pro záchranu živočichů a další.

3.1. Zámek

V roce 1490 je v obci zmiňována tvrz, která byla v roce 1583 přestavěna na jednopatrovou budovu. V roce 1670 byl zámek přestavěn na dvoupatrovou čtyřkřídlovou budovu. V letech 1869–1877 byl přistavěn balkon. Největší pozornost si zaslouží piáno nobile, opatřené nevšední interiérovou výbavou ‐ dřevěné schodiště, vestavěný nábytek, kazetové stropy.

Bartošovický zámek

V současné době nabízí zámek možnost ubytování. 1768 byl k zámku přistavěn zámecký park, který byl v letech 1999–2000 rekonstruován. V tomto období byl pravděpodobně vysazen platan javorolistý, který je největší v České republice a šestý největší v Evropě. Koruna stromu je mohutná, pokrývající plochu 1000 metrů čtverečních, obvod činí 120 metrů a obvod kmene 7,8 metrů. Hmotnost stromu je odhadována asi na 120 tun, takže se pravděpodobně jedná o největší živý organismus u nás.

Pohled na zámecký park

Zámecký park

 

Platan javorolistý

Platan

3.2. Kostel

Zmínka o dřevěném kostelíku je z roku 1250. Kostel byl několikrát přestavován. Kostelní loď byla v roce 1905 zbourána a v roce 1906 dostavěna. Při přestavbě kostela zůstaly zachovány náhrobní kameny, nejstarší z roku 1504, které jsou chráněnou kulturní památkou. Slavností vysvěcení proběhlo 30.9.1906 olomouckým arcibiskupem k úctě apoštolů Petra a Pavla. Tento kostel v minulosti dvakrát vyhořel.

Na dalších dvou fotkách je kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla

3.3. Meinertova hrobka

Hrobka rodiny Meinertů je romantická stavba z 1. poloviny 19. století, je jedinnou kopií knížecí hrobky z Výmaru. Stavba je chráněnou kulturní památkou. Hrobka byla postavena pro hraběnku Josefínu Pachtovou, která zemřela 6.12.1833 na zámku v Bartošovicích. Dále zde byl uložen její životní druh Josef Jiří Meinert a jejich syn Hugo Meinert.

Meinertova hrobka

3.4. Bývalá fara

Mimořádně kvalitní architektura z roku 1737 citlivě zasazená do celkové dispozice zástavby obce. Dílčí stavební zásahy ve 2. polovině 19. století. V areálu byla 28. října 1983 otevřena Stanice pro záchranu sov a dravců Okresním vlastivědným muzeem v Novém Jičíně. Farní budova byla opravena, valbová střecha o 4x7 osách byla upravena do původní podoby. Nad vstupem do farní budovy je kamenný erb Podstatských z Prusínovic. Od roku 1992 je objekt "Stanice pro záchranu živočichů" v majetku a provozování Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně.

Budova bývalé fary

3.5. Stanice pro záchranu živočichů

Stanice pro záchranu ohrožených živočichů sídlí v objektu místní fary a rozprostírá se na ploše o rozloze 1 Ha. Byla vybudována a uvedena do chodu v říjnu 1983. Základ programu byl rozšířen téměř na všechny druhy volně žijících živočichů. Trvalým projektem stanice je starost o sad původních odrůd ovocných dřevin, především jabloní.

Na obrázku je pohled na areál stanice z vyhlídkového letadla.

Stanice pro zachranu zivocichu

Další informace o této instituci najdete na oficiálních stránkách.

4. Kam za kulturou

Pro odpočinek a relaxaci je v obci možnost navštívit několik míst, kde se můžete najíst, napít a odreagovat. Pravidelně se zde každoročně opakují různé kulturní akce, při kterých je o zábavu postaráno.

4.1. Restaurace U Tomanů

Ačkoliv to tak z venku nevypadá, je to velice příjemná restaurace, ve které si můžete objednat velké množství pokrmů nebo také pizzu. V letních měsících nabízí posezení na venkovní zahrádce. V případě zájmu je možno si restauraci rezervovat pro uspořádání různých oslav a akcí.

Restaurace U Tomanů

4.2. Sportovní rybolov Dědík

Od roku 2003 je otevřen menší rybník, na kterém je možno provozovat sportovní rybolov nebo si u rybníka jen tak odpočinout u piva nebo jiného občerstvení. Je možno si zapůjčit veškeré sportovní vybavení a pokud chytíte (nebo taky ne) nějakou rybu, můžete si z ní nechat připravit nějakou rybí pochoutku. Je možno si také nechat připravit jiné z množství teplých pokrmů.

Dědík

 

Na další fotografii je venkovní posezení v klidném prostředí plném zeleně, které se zalíbilo také tvůrcům českého seriálu Strážce duší, kteří si toto místo vybrali pro několik záběrů do jednoho z dílů.

Dědíkova hospoda

 

Krásné prostředí a rybník pro sportovní rybolov.

Rybník u Dědíků

4.3. Cyklostezky

Přes obec vede několik dobře značených cyklistických tras, které zaručují příjemnou vyjížďku na kole. Podrobnější informace můžete nalézt na těchto stránkách.

4.4. Kulturní akce

Po celý rok se u nás konají různé společenské akce, na kterých se zaručeně dobře pobavíte. Aktuální akce najdete na oficiálních stránkách Bartošovic. Z nejznámějších akcí mohu jmenovat například soutěž Ocelový muž, ocelová žena. Bližší informace jsou k dispozici na www.ocelovymuz.cz

Další z akcí je Otevírání poodří spojené s každoročním koštováním slivovice, jabkovice a hruškovice s konečným vyhlášením vítězů. Tato akce je spojena s množstvím cyklistických vyjížděk a pěších vycházek.

5. Fotografie z výletů

Nyní bych Vám rád ukázal několik fotografií, pořízených při výletech do okolí Bartošovic.

Malebné prostředí z okolí bažantnice a část cyklistické trasy.

Výlet na rybník

 

Lužní louky, na které se při větších deštích vyleje řeka Odra a způsobí tím menší záplavy, které ale neohrožují lidské životy ani majetek.

Výlet na rybník

 

Jeden ze dvou chovných rybníků, kde se každoročně na podzim koná výlov spojený s prodejem kaprů a ochutnávkou rybích specialit.

Výlet na rybník

 

Poslední mohykán, který zbyl z malého lesíka po návštěvě kůrovce.

Výlet na rybník

 

Při jiné procházce jsme narazili na holuba, který se v poklidu koupal v malém rybníčku.

Výlet na horní konec

 

Probouzející se jaro ve smíšeném lese.

Výlet na horní konec

 

Přehrada na horním konci Bartošovic, která chrání obec před přílivem vod z polí po větších deštích. Při povodních v roce 1997 zadržela přehrada podle odhadů více než 1 000 000 m3 vody.

Výlet na horní konec

 

Hráz se naplnila po okraj a voda přetékala tímto přepadem. Hrozilo protržení hráze, ke kterému naštěstí nedošlo.

Výlet na horní konec

 

Motokrosová trať v bývalé pískovně. V sedmdesátých a osmdesátých letech se tady jezdily motokrosové závody zvané „Písková rokle“. V dnešní době se na této trati jezdí pouze tréninkové jízdy.

Výlet na horní konec

6. O autorovi

Tady se dozvíte něco o mě a proč jsem si vybral toto téma jako svůj semestrální projekt do předmětu Elektronické publikování.

Jmenuji se Dušan Jalůvka a studuji Vysokou školu báňskou – Technickou universitu v Ostravě, fakultu Elektrotechniky a informatiky a studijní program Inženýrská informatika na katedře Informatiky. Nyní (2005) jsem studentem čtvrtého ročníku. Podrobnější informace o mě naleznete na mých osobních stránkách na www.jaluvka.info.

Toto téma jsem si vybral proto, protože si myslím, že takových propagačních materiálů je pro naši obec málo a kromě oficiálních stránek se o obci na internetu nedozvíte téměř nic. Hlavně bych tady rád časem přidal další fotografie se zajímavostmi obce.

Umístění tohoto dokumentu na internetu: bartosovice.jaluvka.info.